Notariusz jest prawnikiem, który jako funkcjonariusz publiczny może prowadzić różne czynności notarialne, pozwalając na nadanie określonym aktom woli mocy prawnej. W jakich sytuacjach konieczne będzie udanie się do notariusza? Sprawdź!

Transakcje nieruchomości – kupno, sprzedaż, najem

Najczęściej wizyta u notariusza dotyczy transakcji nieruchomości, do których zaliczane są kupno, sprzedaż, a ostatnio również najem.

Przepisy prawa wskazują, że wszystkie transakcje nieruchomości polegające na przeniesieniu własności muszą być poświadczone u notariusza i muszą mieć wtedy formę aktu notarialnego. Gdy nie będą one podpisane w takiej formie, wówczas nie mają one mocy prawnej, czyli w świetle prawa nie są ważne.

Gdy zatem będzie się chciało sprzedać dom, mieszkanie, grunty albo je kupić, wizyta u notariusza będzie niezbędna.

Coraz częściej w kancelariach notarialnych zawierane są również umowy dotyczące najmu okazjonalnego. Jest on korzystniejszy z punktu widzenia prawa dla wynajmującego nieruchomość właściciela, ponieważ w ramach umowy najemca zobowiązuje się do dobrowolnego opuszczenia lokalu w określonych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy nie będzie płacić terminowo czynszu.

Testament notarialny

Testament może być spisany odręcznie, jednak w tym przypadku istnieje duże ryzyko jego zagubienia, zniszczenia. W efekcie może on nie spełnić swojej funkcji po śmierci spadkodawcy.

Właśnie dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z testamentu notarialnego. W tym przypadku testament jest przygotowywany w kancelarii notarialnej, a następnie wprowadzany jest przez notariusza do specjalnego rejestru. W efekcie jest on znacznie lepiej chroniony niż testament odręczny.

Gdy potrzebny jest dobry notariusz Kraków to miasto, gdzie można skorzystać z kompleksowej obsługi sprawdzonych notariuszy.

Sprawy spadkowe – przyjęcie, odrzucenie spadku, poświadczenie dziedziczenia

W kancelarii notarialnej można również skorzystać z różnych usług w ramach spraw spadkowych. Nie trzeba wtedy udawać się do sądu, co oszczędza dużo czasu i pozwala na szybsze rozwiązanie wielu kwestii.

Obecnie u notariusza można zdecydować o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku. Przepisy prawa, jakie obowiązują aktualnie, zakładają, że w przypadku braku jakiegokolwiek działania dochodzi do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Gdy spadek ma być przyjęty wprost albo odrzucony, można zrobić to u notariusza.

Również u notariusza można otrzymać poświadczenie dziedziczenia. Dokument ten pozwoli na załatwienie wielu spraw związanych z otrzymanym spadkiem od spadkodawcy.

Umowy majątkowe małżeńskie

Małżonkowie, którzy chcą skorzystać z opcji tak zwanej intercyzy, czyli nie chcą mieć po zawarciu związku małżeńskiego majątku wspólnego, mogą zdecydować się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej.

Taka umowa może być zawarta zarówno przed wejściem w związek małżeński, jak i po ślubie.

Umowa dożywocia

Dożywocie jest rodzajem umowy, w ramach której właściciel nieruchomości zobowiązuje się do jej przekazania innej osobie w zamian za możliwość mieszkania w niej aż do śmierci oraz za opiekę nad sobą.

Umowy dożywocia często zawierane są w rodzinach, gdy starsze osoby chcą przekazać posiadany dom, mieszkanie wnukom czy dzieciom. Aby umowa dożywocia była ważna, musi być ona zawarta w kancelarii notarialnej jako akt notarialny.

To wyłącznie kilka przykładowych czynności, jakie trzeba przeprowadzić u notariusza. Więcej informacji dotyczących ofert kancelarii notarialnych można znaleźć na ich stronach internetowych.

 

Komentarze

Dodaj komentarz